Inleiding Setup Xnews X-Faces Geavanceerd downloaden

 

HOME
Leeslog
Random's PC Park

nkSF website
Misarray Loves Company
SFTV Schedule

Geavanceerd downloaden

Setup Xnews voor het betere downloadwerk

Hoewel de standaardinstellingen van Xnews goed genoeg zijn voor eenvoudig downloadwerk kan nou niet echt gezegd worden dat Xnews een intuitief programma is. De manual biedt wel uitkomst maar om doelgericht flink wat instellingen in Xnews aan te passen om het downloaden van binaries eenvoudiger te maken, is er meer nodig. Hieronder vind je enkele tips en instellingen die Random heeft ingesteld. Het zal ongetwijfeld niet de meest briljante setup zijn van Xnews maar Random heeft het idee dat in ieder geval goed werkt. Verschillende tips over hetzelfde onderwerp kan trouwens gevonden worden op de (Engelse) pagina van Sizer's Xnews setup! Random maakt bij het onderstaande verhaal overigens goed gebruik van die pagina.

Servers

Zonder servers begint Xnews helemaal niks...het kloppend hart van alle newsprogramma's en ze moeten ingesteld worden (zie de sectie Setup Xnews). Alle instellingen en tips die hierna volgen zijn primair bedoeld om het downloaden van binaries over meerdere servers te vergemakkelijken. De meeste gaan ook wel op voor mensen die slechts 1 server gebruiken, maar de nadruk ligt op gebruik van meerdere servers. Ter illustratie en om de voorbeelden verderop te verduidelijken: Random gebruikt diverse nieuwsservers voor binaries.

 1. De nieuwsserver van @home. Verschrikkelijk snel in vergelijking met de anderen maar helaas met een echt waardeloze volledigheid en retention (bewaartermijn)
 2. commerciele nieuwsserver van NewsService.com. Behoorlijk snel, behoorlijk volledig maar met een retention van ca. 3 dagen
 3. commerciele nieuwsserver van Easynews. Redelijk snel, erg volledig en een retention van dik 10 dagen in de binaries. Maximaal 6 GB per maand.
 4. commerciele nieuwsserver van Giganews. Behoorlijk snel, extreem volledig en een retention van ruim 14 dagen. Ook 6 GB per maand

Uit bovenstaande lijst is bijvoorbeeld duidelijk te zien dat de diverse servers behoorlijk van elkaar verschillen qua snelheid, volledigheid, retention en wat er per maand uberhaupt gedownload kan worden. Om efficient te downloaden heeft Random dus een setup nodig die gebruikt maakt van de sterke punten van alle servers. Afhankelijk van je eigen situatie zullen je prioriteiten anders zijn. Random downloadt daarnaast nogal selectief mp3 & tv afleveringen en gebruikt daardoor eigenlijk maar een vaste selectie van nieuwsgroepen. Ook dat kan per gebruiker anders zijn.

Use the Queue, Luke

Queues zijn het niet zo grote geheim van effectief downloaden. Queues zijn niets meer dan folders die gebruikt worden voor de opslag van headers en artikelen. Het speciale aan queues is dat ze volledig onafhankelijk zijn van nieuwsgroepen en servers waardoor bepaalde nadelen van downloaden in een actieve (openstaande) nieuwsgroep/server wegvallen. Verwar deze folders overigens niet met de Archive folders waar artikelen uit nieuwsgroepen (semi)permanent gearchiveerd kunnen worden ook al is het artikel verlopen van de nieuwsserver. Archive folders zijn met name geschikt voor het bewaren van tekstartikelen terwijl Queues gebruikt worden voor puur downloaden van binaries.

 • Na afsluiten en opnieuw starten van Xnews blijft de inhoud van een queue netjes staan en kan er gewoon verder gedownload worden. Niks opnieuw weer zoeken in een nieuwsgroep waar je waarschijnlijk zelfs nog de headers weer voor zou moeten downloaden.
 • In queues kun je te downloaden binaries uit meerdere nieuwsgroepen en meerdere nieuwsservers bundelen om ze in 1 keer te kunnen downloaden, netjes achter elkaar. Scheelt erg veel puzzelwerk en het is bandbreedte vriendelijk omdat je dan niet in flink wat servers tegelijk zit te werken
 • In queues kun je te downloaden binaries ook ontdubbelen, automatisch laten aanvullen door andere servers etc. Hierover later meer
 • Queues gebruiken zorgt ervoor dat je niet 3 of 4 nieuwsgroepen open hebt staan waardoor Xnews minder capaciteit van je pc vraagt
 • Queues zijn de enige manier (die Random gevonden heeft) om 2 of meerdere threads in 1 nieuwsgroep te activeren (door meerere queues te gebruiken)

Al met al weinig redenen om geen queues te gebruiken dus!

Nadenken over je queues

Download je veel verschillende soorten dingen? Wil je elk iets een eigen queue geven of een eigen download directory? Dat zijn nou net de dingen waar je even stil bij moet staan.

Random downloadt met name afleveringen van tv series en mp3's dus is er weinig creativiteit nodig met de queues. Omdat Random meerdere servers gebruikt wilde hij meerdere queues gebruiken voor tv afleveringen en 1 queue voor mp3's. Tv afleveringen en al het andere losse spul wordt simpel gedownload op de E-drive (in e:\download) terwijl de mp3's gelijk op de F-drive mogen belanden in f:\mp3. De manual adviseert al om queuenamen te laten beginnen met een _ underscore en dat is een goede manier om download queues te onderscheiden van openstaande servers in de taakbalk van Xnews dus doe dat ook! Random gebruikt _queue1, _queue2, _queue3 en _mp3

Instellen van de queues

Queue folders kunnen ingesteld worden in Xnews onder de menuoptie Window, Open Folders (of Shift-F12)

xnews queue screenshot

Onder de menuoptie Organize kunnen nieuwe folders aangemaakt worden. De gele mapjes zijn Archive folders voor 2 tekst nieuwsgroepen en de witte mapjes zijn de 4 Queue folders.

De nieuwsgroepen zelf instellen

Het is natuurlijk fijn dat de servers ingesteld zijn (Random gaat er vanuit dat dit iedereen wel lukt), maar er moeten natuurlijk ook groepen geselecteerd worden om uberhaupt van te downloaden. De eerste keer dat een server geselecteerd wordt vraagt Xnews of je de hele lijst van nieuwsgroepen van die server wilt downloaden. Het kan even duren maar doe dit wel. Afhankelijk van de volledigheid van je server krijg je een lange of een hele lange lijst :)

screenshot xnews grouplist

De eerste keer krijg je normaliter rode stippen te zien voor de namen om aan te geven dat ze nieuw zijn. Vanaf de 2e keer zijn ze alle blauw. Het is nu zaak om je te 'abonneren' op 1 of meerdere nieuwsgroepen. Je kunt de hele lijst doorbladeren om te kijken of er iets bijzit maar het is handiger om op bepaalde delen van een nieuwgroepnaam te zoeken door onderaan in de taakbalk van Xnews een woord (bijv multimedia) te tikken in het gedeelte waar ook een pulldown menu te vinden is. Dit filtert automatisch dan alle namen waarin de gezochte term voorkomt.

Niet te zien in het schermafdruk hierboven maar gebruik F5 als je overweegt om je te abonneren op een groep. Dit haalt de messagecount op van de groep zodat je kunt zien hoeveel berichten er in de groep staan. Er zijn veel groepen met 0 berichten erin en het heeft weinig zin om je op die te abonneren (je kunt overigens alle lege groepen eruit filteren door op F4 te drukken). Wil je een groep toevoegen dan kun je onderaan op de Subscribe knop drukken of simpelweg op de blauwe(rode) stip klikken waardoor het in een groen driehoekje verandert.

screenshot grouplist 2

Alle groepen komen dan onderaan te staan, maar dit is niet altijd even overzichtelijk als je veel groepen hebt. Je kunt ze dan ook ordenen in zgn Subscription folders die je onder Group kunt vinden of met Alt-Insert. Vervolgens kun je de groepen ordenen door ze in de passende subscription folders te slepen.

screenshot grouplist in folders

De subscription folders kunnen simpelweg gesloten en geopend worden, hoewel Random ze liever gewoon open laat. Achter news.software.readers is nog te zien dat er in de kolom Unread 12651 staat. Dit zijn de ongelezen berichten sinds de vorige keer dat de groep gelezen is. Met F6 kun je alle totalen opvragen van de groepen waarop je geabonneerd bent, F5 doet dit voor 1 specifieke groep.

Het abonneren en ordenen in subscription folders is iets dat PER server opnieuw moet gebeuren. Het is simpelweg mogelijk om (als Xnews niet gestart is) een kopie te maken van het bestand "server.Xnewsrc". In bovenstaand voorbeeld zou je dus DFN.Xnewsrc kunnen kopieren naar HOME2.Xnewsrc waarna de HOME2 server precies dezelfde indeling heeft als DFN. In de praktijk werkt dit goed in een beginsituatie maar niet volledig. DFN biedt bijv. geen binaries en ook zijn er wel verschillen in het aanbod van de diverse servers. Een nieuwsgroep bij de ene server kan best ontbreken bij een andere.

Knoeien met INI-files

Nu komen we bij het echte werk aan! Niks geen menu opties, maar rechtstreeks knoeien met de ini-files die een hele berg opties herbergen. De ini-files kunnen in elke teksteditor geopend worden. Random prefereert UltraEdit, maar Notepad voldoet ook prima! Let er wel op dat Xnews *niet* gestart is als je de ini-files bewerkt.

Random beperkt zich tot 3 ini-files die echter overlappende functies bevatten. Xnews.ini kan ingesteld worden, maar de server.ini instellingen overrulen xnews.ini! Groups.ini overruled weer de server.ini dus het is zaak goed op te letten waar je aan het prutsen bent. Servers.ini bevat server specifieke instellingen die eigenlijk niet noodzakelijkerwijs met de hand bewerkt hoeven te worden. De serverinstellingen die je doet in Xnews zelf zijn daar royaal voldoende in.

Xnews.ini

In deze file kunnen de basisinstellingen gemaakt worden die gelden voor elke groep en elke server. Uitzonderingen of speciale settings per groep of server kunnen in groups.ini resp.servers.ini gemaakt worden.

Als je de ini file bekijkt zie je redelijk wat instellingen terug die via het menu gemaakt zijn, maar 2 secties bevatten de opties die manueel getweakt kunnen worden voor een beter resultaat.

[Display]
SortOn=Date
SortOrder=-1
ColumnLayout=1
MultiPartThreading=1
ExpandAllThreads=0
FullScreen=0
VerticalSplit=0
ShowAllHeaders=0
NoHeadersInSplitScreen=0
DrawGrids=0
ShowPopUp=1
ShowToolTip=1
Jpeg=0
MoveHighlight=0
MoveCursor=0 ....enzovoort

Random gaat hier niet verder op de [display] sectie in, omdat in principe deze settings wel beinvloed worden door het menu en dit toevallig goed gedocumenteerd staat in de manual.

[Misc]
AltServers=SERVICE|GIGA|EASYNEWS
SMTPHost=
LaunchTypes=.TXT|.JPG|.GIF
SaveTypes=.JPG|.GIF|.JPEG
GotReplySound=c:\windows\media\ding.wav
FileDoneSound=
AutoGetMsgCounts=0
QuoteRegex=^\s?\s?\s?[<>:=|]
MaxXPostKill=10
KeptScore=8888
AttachDir=E:\download\
DecodeDir=E:\download\
SaveDir=E:\download\
Archive=*
IgnoreReWhenSorting=1
ExpandWhenTag=0
AutoSaveAttachments=0
LoadReadArticles=0
HideEmptyGroups=0
OpenNextGroup=0
ScoreFileLoadOpt=0
UpdateCountInterval=30
StorageExp=0
StorageOpt=1

De [Misc] sectie bevat enkele delen die ook in het Setup menu ingesteld kunnen worden maar ook delen die alleen maar hier met de hand ingesteld kunnen worden en ook toegevoegd moeten worden. De meest belangrijke is de eerste 'AltServers': dit geeft de volgorde aan van servers die geprobeerd worden door Xnews nadat iets niet is gevonden bij de in gebruik zijnde server. Een enorm handige feature en onmisbaar als je meerdere servers voor downloaden gebruikt. Indien bij een download een deel niet gevonden wordt, de server een kleine hik krijgt of bijv. de datalimiet gehaald is van een server, dan switcht Xnews naar de eerstvolgende in deze rij. Let op dat de benamingen de NAMEN zijn die gegeven zijn aan de servers bij het instellen ervan!

Archive=* is een handige toevoeging voor diegenen die tekstberichten willen archiveren. Door deze toevoeging wordt er automatisch een folder aangemaakt die dezelfde naam heeft als de nieuwsgroep waar vervolgens de gearchiveerde berichten in bewaard worden. Door aparte Archive folders aan te maken in het Window - Open Folders (Shift-F12) scherm, kan ook een specifieke folder hier aangegeven worden waar dan alle berichten in bewaard worden ongeacht de nieuwsgroep waar ze van afkomstig waren.

Servers.ini

[DFN]
UserName=guesswhat
PassWd=?????????
Email=random@randomize.com
LastUpdated=020506 161725

De instellingen hier worden in de server settings van Xnews ingesteld, maar het is mogelijk om wat extra opties toe te voegen. Bijv. de setting Queue=_queue1 toevoegen zou inhouden dat alle gequeuede items van de DFN server in de _queue1 folder zouden belanden. Ook de eerder genoemde AltServers=GIGA zou er hier voor zorgen dat als een posting op DFN niet aanwezig zou zijn, Xnews het bij GIGA zou gaan zoeken. Random gebruikt deze opties niet want die zet tie per groep in de groups.ini!

Groups.ini

Groups.ini overrules alle settings per groepsnaam of queue naam en laat je zelfs verzamelingen groepen verschillende settings hebben.

[.*]
OverrideTo=@HOME

Queue=_queue1
continue=1

[^_|binaries|sounds|mp3]
SortOn=Date
SortOrder=-1
ColumnLayout=2
MultipartThreading=1
ExpandAllThreads=0
Archive=binaries
FullScreen=1
VerticalSplit=0
continue=1

[^_mp3|mp3|sounds]
Queue=_mp3
DecodeDir=f:\mp3\

Tussen de [vierkante haken] staan reguliere expressies die gematcht moeten worden met de naam van een nieuwsgroep of folder en die settings bevatten die voor die specifieke groepen gelden. De manual bevat een uitleg over de reguliere expressies. Bovenstaande voorbeeld bevat een | die een OF (Boleaanse OR) inhouden en een ^ die 'begin van een naam' betekent. [^_|binaries|sounds|mp3] betekent dus alle groepen/folders die met een _ underscore beginnen (Random's queue folders) of groepen die 'binaries', 'sounds' of 'mp3' in de naam hebben zitten.

[.*] wil zeggen dat de onderstaande regels voor ALLE groepen en folders gelden. In Random's geval een OverrideTo=@HOME setting om te forceren dat Xnews altijd eerst probeert of de @HOME server het bericht heeft, ongeacht van welke server het bericht werd gevonden. De AltServers settings in Xnews.ini zorgen ervoor dat de andere servers netjes benadert worden indien @HOME het bericht niet (meer) heeft. Ook staat hier de default queue folder aangegeven die er dus standaard voor zorgt dat na markeren en queuen de headers in de _queue1 folder belanden. De continue=1 moet er instaan want dit zorgt ervoor dat Xnews de volgende sectie in de groups.ini wel bekijkt. Staat deze er niet, dan gelden alleen de regels die in [.*] staan!

[^_|binaries|sounds|mp3] betekent effectief dat alle binaries groepen meegenomen worden in deze settings. SortOn=Date & SortOrder=-1 betekent dat Random alles gesorteerd heeft op datum als een groep opent met de meest actuele berichten bovenaan. ColumnLayout=2 stelt dat de binaries groepen een andere layout hebben dan non-binariesgroepen. MultipartThreading=1 pakt alle delen van een binair bestand en behandelt het als een thread. Als deze functie nog niet aangezet was elders, zet hem dan absoluut aan voor binaries want het is letterlijk onmisbaar. ExpandAllThreads=0 betekent dat Random niet alle losse delen van 1 binair bestand wil zien. Compleet nutteloos n.l. als je dat zou doen.

Fullscreen=1 zegt dat we geen 2 schermen hebben zoals dat voor tekstberichten wel handig kan zijn. VerticalSplit=0 zorgt ervoor dat als we toch een gesplitst scherm willen hebben, het scherm horizontaal gesplitst wordt. Continue=1 zorgt er tot slot weer voor dat ook de volgende sectie afgelopen wordt.

[^_mp3|mp3|sounds] betekent aparte instellingen voor de mp3 groepen! Queue=_mp3 zorgt standaard voor een aparte queue als Random in een mp3 nieuwsgroep zit en DecodeDir=f:\mp3 regelt dat het decoderen standaard naar de F drive verwijst en niet naar de default E (zoals dat in xnews.ini staat aangegeven). De settings in dit deel overlappen niet met de eerdere sectie, maar mocht dit wel het geval zijn hou er dan rekening mee dat Xnews simpelweg de opties afwerkt van boven naar beneden. Als de [^_|binaries|mp3|sounds] sectie ook een queue verwijzing had bevat dan was dit weer opgeheven in deze sectie!

Vanzelfsprekend kun je net zoveel groeperingen met regels maken als je wilt.

En dat waren de instellingen ...nu maar downloaden...........

Downloaden van files en gebruik van de queues

Vraag de headers op van een binaries groep en je ziet een hele waslijst waar iconen voor staan. Een donkerblauwe kubus icoon betekent dat er delen missen van de binary. Bij Lines is te zien hoeveel delen het wel gehaald hebben op die server. De lichtblauwe kubus iconen betekenen dat de files compleet zijn en klaar voor queueing of downloaden!

Scroll langs de lijst en zoek naar dingen die je wilt downloaden. Je kunt in de Q kolom klikken naast de bestandsnaam of (makkelijker) simpelweg highlighten met de cursor en de spatiebalk gebruiken. Er komt dan een getal te staan in de Q kolom dat aangeeft dat het aantal delen van het bestand alle klaar staan om verwerkt te worden Taggen heet dat in de menu opties. Iets kan ook weer ongedaan gemaakt worden door simpelweg weer de spatiebalk in te drukken als het bestand geselecteerd staat. Meerdere items onder elkaar kunnen getagt worden door de spatiebalk ingedrukt te houden of door Shift vast te houden en middels scrollen de bestanden te selecteren. Als alles gemarkeerd is, kun je F4 (of de kleine kubus in de toolbar) gebruiken om de files te decoderen uit de groep. Dit houdt echter in dat de groep open moet blijven staan, dus doen we wat anders ...

Na markeren kun je de bestanden naar een (specifieke) queue folder zetten door het Transfer menu te gebruiken of de functietoets te gebruiken die je hebt ingesteld voor Q-Archive (instellen bij Special | Keyboard Mapping). Random heeft daar de Z toets voor ingesteld. Als je eenmaal alle groepen gehad hebt en alle dingen die je wilt downloaden hebt gemarkeerd & naar een queue hebt geheveld, kun je bij Folder op de queue naam klikken om de queue folder te openen!

Gebruik Ctrl-A om alles te selecteren en druk op F4 om vervolgens de boel te decoderen. Als alles gedownload is kun je in de toolbar op het kleine vuilnisemmertje icoon klikken om de queue op te schonen en de folder te sluiten. Zo simpel is het!

 • Let op dat rechts de server te zien is waar de queue standaard uit download want het is dezelfde server waar de delen uit getransporteerd zijn. De OverrideTo sectie zorgt er sowieso voor dat altijd eerst de hoofdserver wordt geprobeerd en vervolgens de AltServers. Rechtsklikken op de servernaam stelt je wel in staat om terplekke een nieuwe override in te voeren.
 • Queue folders ontdubbelen automatisch bestanden dus het is erg handig om gewoon uit verschillende servers (eventueel incomplete) delen naar een queue te transporteren en de queue folder zelf te laten ontdubbelen. Dit kan erg veel tijd besparen. De combinatie van de OverrideTo en de AltServers zorgen ervoor dat de download uiteindelijk prima lukt. Een voorbeeld:
  • Maak zonodig een queue aan, met Transfer -> New -> Queue. Noem hem bijvoorbeeld "MyQueue"
  • Selecteer op je hoofdserver bestanden die je wil, en doe Transfer -> MyQueue. Doe hetzelfde op je backup server, ook weer *alle* segments van alle bestanden. Het lijkt alsof je vanalles dubbel neemt nu, maar het is een Queue folder, en dit betekent dat alleen de headers worden gedownload.
  • Ga naar je queue folder (Folder -> MyQueue), en doe daar Group -> Delete Duplicates. De naam zegt het al, nu worden alle dubbel aanwezige segmenten verwijderd, en heb je in MyQueue weer virtuele nieuwsgroup waarvandaan je de bestanden met F4 kunt decoderen. In de kolom server kun je zien op welke server elk segment gequeued is. Als het goed is de meeste op je hoofdserver, en alleen degenen die op de hoofdserver ontbraken op je backup
   server.

N.B.: Dit werkt alleen als je hoofdserver hoger in het lijstje servers staat dan je backup server. Anders zal Delete Duplicates de segments die op beide servers beschikbaar zijn (i.e. bijna alles) juist van de backup server pakken, wat juist niet de bedoeling was. Bij Setup (Ctrl-F1) kun je de volgorde van het lijstje servers veranderen, door op een server te gaan staan en hem met + en - naar boven of naar beneden verplaatsen.

Laatste update: 29 mei 2004