Inleiding Setup Xnews X-Faces Geavanceerd downloaden

 

HOME
Leeslog
Random's PC Park

nkSF website
Misarray Loves Company
SFTV Schedule

Setup Xnews

In deze sectie vind je de instellingen die er te maken zijn onder de gelijknamige noemer in Xnews zelf (Ctrl-F1 of onder Special|Setup Xnews). Deze instellingen gelden voor Xnews zoals het vanaf versie L5 is. Eerdere versies zijn bijna identiek, maar i.v.m. de ondersteuning voor yEnc is het echt raadzaam te upgraden naar de laatste versie!

Servers Alle instellingen die je moet doen voor de newsservers
Identities Wie ben je of wie wil je zijn
Fonts & Colors Kleurenblind of dol op psychedelisch? Hier kun je het instellen!
Display Wat wil je zien en hoe wil je het zien .. doe het hier!
Files Waar moet alles bewaard worden wat je downloadt of bekijkt
Storage Moeten er headers bewaard worden als je Xnews afsluit? Hier doe je dat.
Compose Instellingen voor de berichten die je zelf maakt en verstuurt
Misc Het vuilnisvat van de instellingen

Servers

screenshot xnews servers

Links is de server list te zien. Aan de rode stip ervoor is duidelijk dat het de default server is (wat veranderd kan worden door simpelweg links van een andere servernaam te klikken waardoor de rode stip zich verplaatst). Met de knop [New..] maak je een nieuwe server aan, [Clone] kopieert de server gegevens naar een nieuwe server toe en [Delete] doet precies dat wat je er van zou verwachten.

In het rechtergedeelte zien we 2 tabs: Basic & Custom. Onder Basic worden de servergegevens weergegeven zoals die gelden voor de geselecteerde server aan de linkerkant, in dit geval de newsserver van DFN, news.cis.dfn.de. Port number kan bijna altijd op default blijven staan.

Als het een server is waar toegang via username en password wordt geregeld, dan dienen die gegevens in de corresponderende velden te worden neergezet. Optioneel is er ook nog een SMTP mailserver in te vullen waardoor bijv. mail kan worden gestuurd naar aanleiding van een post in een nieuwsgroep. Random mailt liever met zijn emailpakket TheBat en laat dit dus mooi leeg. NewsRC file wordt standaard netjes door Xnews zelf ingevuld maar door op ... te klikken kun je eventueel zelf de directory en naam uitkiezen.

Het laatste dat hier in te vullen valt is de Identity to use with this server. Dit zijn de gebruikersgegevens die je wilt gebruiken bij het posten van berichten in een nieuwsgroep. Standaard is dit de <Default> identity maar er kunnen andere identities aangemaakt worden en specifiek gekoppeld worden aan 1 of meerdere servers. Let op dat je ook de <Default> identity wel moet invullen om te kunnen posten! Onder het tabblad Custom is een specifieke identity voor deze server ook in 1 keer te maken maar deze gegevens kunnen dan niet gebruikt worden voor andere servers.

Identities

screenshot xnews identities

Dit tabblad geeft de identities weer die gebruikt (kunnen) worden bij het posten in Xnews (in zoverre die gegevens niet zijn ingegeven bij het Custom tabblad bij de Servers). De linkerkolom geeft de verschillende identities weer met de <Default> bovenaan die ook logischerwijs niet verwijderd kan worden. Normaliter zou je alleen maar deze identity hebben maar soms kan het handig zijn om als verschillende persoonlijkheden in verschillende servers/nieuwsgroepen te posten. Rechts staan de gegevens waarbij opgelet moet worden bij Public Email* want dit adres is zichtbaar in het geposte artikel. Je wilt hier niet je echte adres invullen tenzij je dol bent op spam, spam en nog eens spam!

IDToken** wordt standaard door Xnews ingevuld (gelijk aan de Full Name die opgegeven wordt) en dit token wordt bijgehouden door Xnews om replies op jouw berichten te kunnen traceren. Bij Signature File kan geklikt worden op de ... om een tekstbestandje te selecteren waarin een handtekening kan staan die aan elke post die je doet wordt toegevoegd. Random vindt dat overbodig en het is hier dus leeg.

Fonts & Colors

screenshot xnews fonts

Bij Fonts & Colors kun je je helemaal uitleven op alle kleuraspecten die voorkomen binnen Xnews. Alle mogelijke combinaties kunnen hier gemaakt worden en hieronder volgt een overzicht van wat nu exact wat is:

Groups background Dit is de achtergrondkleur van de Group list (het totaal overzicht van nieuwsgroepen binnen een newsserver)
Font Dit is het lettertype dat in de Group list gebruikt wordt
Grid Hier is de kleur van het raster aan te geven bij de Group list (indien dit aangezet is)
Articles background De achtergrondkleur van de artikellijst
Unread Dit is het lettertype voor ongelezen berichten in een artikellijst
Read Dit is het lettertype voor gelezen berichten in een artikellijst
Background color De achtergrondkleur voor het berichtenscherm zelf waar tekstberichten getoond worden
Regular text Het lettertype voor de inhoud van de berichten, tenzij een weergave van vaste breedte is geselecteerd
Fixed width Het lettertype van de vaste breedte-weergave voor de inhoud van de berichten
Headers Zet de kleur van de headers in de artikellijst
Quoted (level 0) Zet de kleur voor het eerste geciteerde niveau
Miscellaneous De kleur voor o.a. de handtekening en evt bestandsnamen van attachments
Status Lettertype & kleur voor de status berichten in zowel de groep als artikellijst
Editor Het lettertype voor het Compose scherm. Gebruik hier een non-proportioneel lettertype.
Use Windows Deze knop geeft dezelfde achtergrondkleuren in Xnews als die in gebruik zijn in Windows.

In bovenstaand voorbeeld zie je Random's settings. Alle backgrounds naar een zacht grijs omdat dit prettiger leest en alleen een wijziging gemaakt in de kleur die voor gelezen berichten wordt gebruikt. Smaken verschillen maar zorg ervoor dat Unread en Read 2 verschillende kleuren zijn want anders is het enorm vervelend artikelen lezen in een nieuwsgroep!

Display

screenshot display

 

In het Display tabblad staan diverse opties die de weergave van artikelen en headers beinvloeden. Let op dat in de Geavanceerd downloaden-sectie ook wordt ingegaan op het handmatig aanpassen van o.a. de groups.ini file die daardoor de settings op dit tabblad negeert!

In een nieuwsgroep moeten de headers gesorteerd worden. Links bovenaan kan aangegeven worden waarop en of dit oplopend of aflopend dient te gebeuren. In Random's geval staan de nieuwste headers altijd netjes bovenaan. Vlak eronder 3 opties die de onderlinge thread van artikelen beinvloeden. De eerste wil je echt wel aangevinkt hebben als je ooit iets wilt downloaden en de overige 2 laat ik helemaal aan je experimenteerzin over, maar Random vond ze maar niks!

De Articles Window Layout geeft aan of de artikellijst en de berichtenweergave op 1 scherm worden weergegeven en zo ja, of ze horizontaal (a la Outlook Express) of verticaal gesplitst moeten worden. Smaken verschillen wederom maar bij artikelen lezen vindt Random een horizontale splitsing het prettigste lezen. Als een raster je helpt bij het makkelijker lezen van berichten dan kan het bij Draw Grid Lines aangevinkt worden en optioneel kunnen er popup labels geactiveerd worden!

Bij de Visible Headers in Article Viewer kan aangegeven worden of je *alle* headers wilt zien die meegegeven worden aan een bericht of een select aantal die je vervolgens zelf met de hand erin mag tikken. Als dit je allemaal niks zegt, dan stelt Random voor dit op de default instellingen te laten! Na eventueel wat gepruts zit daar dan ook de knop Reset to default voor! Headers kunnen tot slot onderdrukt worden bij de article viewer om wat meer ruimte te geven voor het artikel zelf..met name handig als je een horizontale splitsing van het scherm gebruikt.

Files

screenshot xnews files

Hier kun je de diverse opties vinden voor het opslaan van bestanden. Door op de [...] knoppen te klikken kun je specifieke directories selecteren waar resp. attachments, gedecodeerde bestanden (de multipart binaire bestanden) en tekstartikelen opgeslagen dienen te worden.

Er vlak onder kan aangevinkt worden of alle attachments automatisch opgeslagen dienen te worden en zo ja, welke bestandsextensies dit dan zouden moeten zijn. Deze extensies kunnen hier ingetikt worden, gescheiden door een | teken. Let wel op dat bij stevig rondsnuffelen in nieuwsgroepen er *heel* wat automatisch opgeslagen wordt dus bezint eer ge begint! Indien je wel kiest voor automatisch opslaan van de attachments kun je ook nog automatisch de attachments laten starten met de in Windows geregistreerde programma's voor bepaalde extensies. Bij Random komt de term 'mega irritant' gelijk naar boven drijven maar goed, ieder zijn eigen maar weer.

Voor de visueel uitgedaagden kan er een apart geluid worden weergegeven zodra Xnews ontdekt dat iemand op een eigen bericht gereageerd heeft (n.a.v. de eerdergenoemde IDToken om precies te zijn). Dit geluid klinkt als de artikelen geladen worden in een artikellijst en kan met de [...] knop dan ook nog op maat worden gesneden. Additioneel is het ook mogelijk om een apart geluid te krijgen voor elk bestand dat Xnews verwerkt heeft (maar dit is met stevig downloaden zowat een constant geluid en niet te adviseren).

Storage

Dit tabblad bepaalt de opslag mogelijkheden van Xnews. Hoewel Xnews geen offline newsreader is, biedt het wel de mogelijkheden om artikelen en/of headers te bewaren tussen de verschillende sessies door. Hier worden de globale settings ingevuld, terwijl d.m.v. (o.a) editen van de groups.ini het mogelijk is om de instellingen per specifieke groep in te stellen.

Save nothing bewaart dus helemaal niks en dit zorgt ervoor dat telkens *alle* headers opnieuw van de server worden ingelezen. Zolang het op de server aanwezig is wordt het dan ook getoond, hoewel je dus telkens wel alle headers moet laden en dit kan wat extra tijd in beslag nemen.

Save headers bewaart de headers standaard en dit zorgt ervoor dat bij een nieuwe sessie alleen de nieuwe headers t.o.v. de laatste keer worden ingelezen. Let wel dat oudere headers weliswaar lokaal bewaard worden, maar dat als de server ze niet meer heeft (omdat de verlooptijd laag is), de volledige inhoud dus niet meer opgeroepen kan worden.

Save headers and articles bewaart zowel de headers als de volledige artikelen zelf en daardoor worden alleen nieuwe headers en artikelen geladen. Let wel dat dit ENORM veel harde schijfruimte en tijd kost! Die 120 GB harddisk is er zo vol mee als je dit als globale setting neemt.

Random heeft dus Save nothing aanstaan en voor enkele tekst en binaries groepen manueel storage aangezet door binnen de nieuwsgroep op F7 te rammelen!

Compose

screenshot xnews compose

De diverse opties die je hebt bij het Compose scherm (waar de eigen berichten getikt kunnen worden) staan hier vermeld. De eerste setting linksbovenaan geeft aan op welke kolom de tekst afgebroken moet worden naar een volgende regel. Automatically rewrap quoted text zorgt ervoor dat Xnews automatisch geciteerde tekst opnieuw afbreekt (iets dat erg handig is aangezien niet alles en iedereen hetzelfde idee heeft bij netjes afbreken). Keep copies of sent messages aanvinken zorgt ervoor dat een kopie van de eigen berichten automatisch in de Sent folder (Folder|Sent) wordt geplaatst zodat de eigen pennevruchten nog lange tijd bewonderd kunnen worden.

Custom headers kunnen met de hand in het bijbehorende vak worden gezet. Zet er een asterisk (*) voor en het wordt als default meegestuurd. In Random's voorbeeld alleen een x-face dus (zie X-Faces sectie)

Rechts worden de standaardregels samengesteld die gelden bij een followup (reply) via de nieuwsgroep, een reply via mail en forwarding via mail. De opties spreken voor zich hier.

Xnews kan ook een externe teksteditor gebruiken voor het samenstellen van berichten. Deze wordt automatisch gestart bij een nieuwe post maken of een followup op een ander bericht. Met de [...] knop kan de editor geselecteerd worden en er vlak onder afgevinkt om deze editor vervolgens altijd te gebruiken ipv de standaard compose editor van Xnews. Tot slot kan nog aangegeven worden dat de Xnews editor een eigen plek op de taakbalk krijgt door Use MDI editor window aan te vinken.

Misc

screenshot xnews misc

De restantopties van Xnews zitten op dit laatste tabblad.

 • Default SMTP server geeft de standaard mailserver aan. Deze kon dus per server ook al ingesteld worden op het Server tabblad.
 • Kill articles crossposted to more than ...zorgt ervoor dat Xnews artikelen die naar meer dan (in dit geval) 10 groepen zijn gepost niet worden gedownload. Het gaat hier dan voornamelijk om spam
 • Load read articles aanvinken zorgt ervoor dat gelezen artikelen (in een vorige sessie) zichtbaar blijven in de nieuwe sessie. Indien storage uit staat, worden alle artikelen opnieuw geladen en dus is deze optie dan nutteloos.
 • Get all message counts on startup geeft het totaal aantal berichten in een groep automatisch weer bij de group list
 • Hide groups with no unread msgs doet wat het zegt in de group list :)
 • Update message counts every ...duidelijk lijkt Random!
 • Als je in een groep alles als gelezen markeert (=catchup F8) dan kun je met de optie Open next group after catchup gelijk naar een volgende groep gaan. Handig als je erg van vaste volgordes in je leven houdt
 • Make Xnews your default newsreader! zorgt ervoor dat Windows alle nntp verbindingen automatisch met Xnews opent
 • Treat lines matching ...de tekens die hier vermeld worden, worden herkend als quote teken. Normaliter wordt altijd > gebruikt voor een quote maar niet alles is zo correct ingesteld en dus kun je extra tekens aangeven die dan als gequote tekst beschouwd worden.
 • Score for kept articles geeft een automatische waarde (score) aan bewaarde artikelen waardoor deze zichtbaar blijven, zelfs na een catchup. Let wel dat ook dit weinig doet als storage uit staat!
 • Ignore Re: when sorting lijkt wel een duidelijke optie
 • Expand thread when tagging is ook geen ingewikkelde optie
 • When scorefile changes ...in Xnews kun je de scorefile bijwerken terwijl een group openstaat en dit biedt de optie om de wijzigingen gelijk in te laten gaan (of niet).

Laatste update: 29 mei 2004